Glory International School เป็นโรงเรียนระบบ Singapore ทำให้เป็นเหมือนครอบครัว พวกเขาไม่เพียงสอนภาษาอังกฤษ แต่ยังสอนภาษาไทย และจีน เด็กจะมีความสุขและสามารถอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษ ไทย และจีน จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือความสะอาด เด็กมีมารยาทเหมือนอยู่โรงเรียนไทย แต่มีความคิดและจินตนาการที่ไม่ใด้อยู่ในกรอบ และกล้าแสดงออก

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมดี ๆ ของโรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สุขุมวิท 101/1

     เด็กนักเรียนได้สนุกกับการฝึกหัดว่ายน้ำ และกีฬาชนิดต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในวิชาหลัก รับรองได้ว่าเด็ก ๆ จะได้พบกับการฝึกหัดที่สนุกสนาน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย พบกันแน่นอนที่ ศูนย์กีฬานราทร


ศุนย์กีฬานราทร
เด็ก ๆ โรงเรียนนานาชาติกลอรี่ฝึกกีฬาแบดมินตันสนุกสนานกับการเล่นกีฬา : โรงเรียนนานาชาติกลอรี่


สระว่ายน้ำทันสมัยของศูนย์กีฬานราทร : โรงเรียนนานาชาติกลอรี่ผู้ฝึกมีความสามารถและใส่ใจความปลอดภัยเป็นอันดับแรก : โรงเรียนนานาชาติกลอรี่

โรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ เลขที่ 33 ซอย วชิรธรรมสาธิต 18 ถนน สุขุมวิท 101/1
บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัทพ์ 0-2747-9754วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อีกหนึ่งสิ่งดีที่โรงเรียนนานาชาติกลอรี่ทำด้วยใจ

     โรงเรียนนานาชาติกลอรี่ ไม่ได้เพียงดูแลเด็กนักเรียนเพียงร่างกาย หรือพัฒนาเพียงศักยภาพความสามารถเท่านั้น แต่เราได้ปลูกฝังความรัก ความเอื้ออาทร ทั้งการแสดงออกในความรักสู่ผู้อื่น ที่ไม่ใช่เฉพาะแต่คนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเท่านั้น แต่ให้เขาเติบโตเป็นคนที่ปรารถนานำน้ำใจสู่ผู้อื่นที่ประสบทุกข์ภัยแม้อาจเป็นคนต่างเชื้อชาติ

     ในครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยสึนามิ ครูและนักเรียนของทางโรงเรียนนานาชาติกลอรี่ได้มีโอกาสร่วมกันบริจาคทรัพย์พร้อมมอบการ์ดให้กำลังใจจากฝีมือของเด็กนักเรียน ผ่านสถานทูตไปสู่ผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นด้วย

Glory โรงเรียนนานาชาติและ VIP Glory Club บริจาคเงินและมอบการ์ดที่ทำโดยนักเรียนแด่ชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยสึนามิผ่านสถานทูตของประเทศญี่ปุ่น 
โรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ เลขที่ 33 ซอย วชิรธรรมสาธิต 18 ถนน สุขุมวิท 101/1
บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัทพ์ 0-2747-9754


วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554